19 грудня 2023 року в  офісі «СІГРЕ-Україна», в Києві, в офісі ГС “СІГРЕ-Україна” відбулися річні Загальні збори Українського національного комітету Міжнародної ради з великих електроенергетичних систем CIGRE.

На зборах було заслухано та затверджено звіти Президента, Технічного комітету та Ревізійної комісії. Зі звітами виступили Президент Светелік О.Д., перший віцепрезидент, Голова технічного комітету Бондаренко Ю.М., член ревкомісії Поліщук І.О., виконавчий директор Цурика С.А.

Під час загальних зборів було погоджено план щодо роботи у 2024 році та доручено виконавчій дирекції, у разі необхідності, підготувати пропозиції щодо його змін.

Рішенням загальних зборів:

– затвердили розмір членських внесків на 2024 рік;

– затвердили кошторис на 2024 рік;

– затвердили проєкт Плану робіт УНК CIGRE;

– запропонували Головам Робочих Груп висловити пропозиції та зауваження до проєкту Плану роботи УНК CIGRE на 2024 рік.