В Києві в Інституті Технічної теплофізики НАН України 20-21 грудня 2023 року відбулася ХХХІІІ Міжнародна онлайн конференція «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики». В конференції взяли участь представники Українського національного комітету CIGRE Олександр Зенюк та Євген Мирошніченко.

Ознайомитися з презентаціями учасників можна на сайті ІТТФ НАН України за посиланням:

Від Українського національного комітету CIGRE до проєкту рішення Конференції запропоновано:

Мінрегіону разом з Мінекономіки та НАН України при вирішенні питань відновлення та повоєнного розвитку економіки України розглянути на базі європейських підходів та кращої світової практики питання впровадження сучасних технологій та обладнання для об’єктів енергетики шляхом внесення змін до стандартів з проектування та будівництва з урахуванням, зокрема:

  • використання «Примірної методики визначення вартості життєвого циклу», затвердженої наказом Мінекономіки від 28.09.2020 року №1894 (далі Примірної методики);
  • вдосконалення Примірної методики (або розроблення на її основі окремої) для врахування, мультиплікативних ефектів від впровадження сучасних вітчизняних технологій, їх впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я населення, необхідності створення резервних систем для об’єктів енергетики та інфраструктури, вимог до локальної складової в обладнанні та системах і організації їх виробництва в Україні.