20 лютого 2019 року відбулися чергові Загальні збори членів/експертів Громадської спілки «Міжнарона рада з великих електроенергетичних систем СІГРЕ в Україні». Зборами були одноголосно обрані: головуючий – Президент Светелік О.Д. та секретар – виконавчий директор Зенюк О.Ю.

На початку зборів було відзначено, що у складі ГС „СІГРЕ-Україна” /УНК CIGRE у 2018 році зареєстровано 13 колективних та 52 індивідуальних членів/експертів.
Було прийнято до членів/експертів спілки на 2019 рік 7 осіб:
– Альохіна О.В. – менеджера з продукції ТОВ „Хуавей Україна”;
– Андрієнка Б.Ю. – члена Софт Тім Груп (Soft Team Group);
– Коваленка Д.В. – члена НКРЕКП;
– Козіна Л.Д., начальника Лабораторії телемеханіки ДТЕК „Київські електромережі”;
– Остренка М.В. – члена Софт Тім Груп (Soft Team Group);
– Щербака І.Л. – директора з продажу ТОВ „Хуавей Україна”;
– Штефуника І.В. – директора ТОВ „Консультаційно-інженерний центр ПУЕ-21”.

За порядком денним на засіданні було розглянуто та затверджено:
1. Звіт Президента Светеліка О.Д. про роботу ГС „СІГРЕ-Україна”/ УНК CIGRE за 2018 рік.
2. Звіт першого віце-президента Бондаренка Ю.М. про проведені у 2018 році засідання Технічного комітету ГС „СІГРЕ-Україна”/ УНК CIGRE, прийняті на них рішення та результати їх виконання.
3. Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки діяльності ГС „СІГРЕ-Україна” /УНК CIGRE у 2018 році (з відсутністю зауважень до діяльності та ведення бухгалтерського обліку).
4. План роботи ГС „СІГРЕ-Україна” /УНК на 2019 рік.
5. Розміри членських внесків у 2019 році членів/ експертів Громадської спілки «Міжнародна рада з великих електроенергетичних систем СІГРЕ в Україні» / Українського Національного Комітету CIGRE.
6. Кошторис витрат ГС „СІГРЕ-Україна”/УНК CIGRE на 2019 рік.
7. Новий логотип ГС «СІГРЕ-Україна»/ УНК CIGRE.

На зборах відзначено, що основними результатами діяльності ГС „СІГРЕ-Україна”/ УНК CIGRE у 2018 році стали:
1. Організація та проведення 12-13 червня в м. Києві ІІ-ої Регіональної Конференції SEERC: «Енергетична безпека та Інновації».
2. Участь у 47-й сесії CIGRE.
3. Створення 3-х Робочих груп УНК CIGRE:
– Робоча група по підготовці пропозицій щодо впровадження SMART-GRID.
– Робоча група з питань оцінки надійності енергопостачання.
– Робоча група з питань телеінформації для завдань оперативно-диспетчерського та оперативно-технологічного управління в електроенергетиці.
4. Участь у щорічній XVI-ій Міжнародній спеціалізованій виставці «Енергетика в промисловості – 2018».
5. Проведення V-го всеукраїнського семінару інженерів-енергетиків.
6. Публікації статей членів/експертів ГС «СІГРЕ-Україна»/ УНК CIGRE в журналах „Термінал”, „Енергетика та електрифікація” та „Электрические системы и сети».
7. Створення нового веб-сайту ГС «СІГРЕ-Україна»/ УНК CIGRE.

Перший віце-президент Бондаренко Ю.М.:
– підкреслив велике значення для авторитета УНК CIGRE і розуміння його місця в системі сучасних світових трендів проведеної Другої Регіональної Конференції країн південно-східної Європи (SEERC) в Києві, у якій взяли участь 390 фахівців з 30 країн світу та заслухано 70 технічних доповідей;
– наголосив на необхідності відродження системи єдиної науково-технічної політики в електроенергетиці, гуртування експертів-енергетиків у впровадженні практичних питань реалізації Нової енергетичної стратегії України в умовах переходу до нового ринку електроенергії;
– звернув увагу на виклики, які пов’язані із:
а) системним відставанням переходу України від стандартів колишнього СРСР до стандартів МЕК;
б) безсистемним впровадженням відновлювальних джерел енергії в умовах відсутності перспектив розвитку генеруючих потужностей в першу чергу ГЕС та ГАЕС;
в) невизначеністю із подовженням терміну експлуатації та нового будівництва АЕС та ТЕС;
г) відсутністю системної роботи по підвищенню надійності енергопостачання, припиненням впровадження технологій роботи під напругою;
д) залученням до проектів в якості консультантів іноземних експертів.

Виконавчий директор Зенюк О.Ю.підкреслив, що:
План роботи ГС «СІГРЕ-Україна»/ УНК CIGRE на 2019 рік складено з урахуванням досвіду роботи у 2018 році та нових завдань на 2019 рік.
В проекті Плану роботи ГС «СІГРЕ-Україна»/ УНК CIGRE на 2019 рік враховані зауваження та пропозиції, що були отримані після його надсилання на розгляд всім експертам ГС «СІГРЕ-Україна»/ УНК CIGRE.
До Плану роботи ГС «СІГРЕ-Україна»/ УНК CIGRE на 2019 рік включені пункти по роботі з Інститутами НАН України та міністерствами й відомствами, в рамках яких передбачається розроблення пропозицій до програм розвитку генеруючих потужностей та промисловості, що обумовлено необхідністю:
а) підтримки вітчизняного виробника шляхом, зокрема – внесення змін у Закон України „Про публічні закупівлі” в частині використання поняття „вартість життєвого циклу”, яке міститься у Директивах ЄС 2014/24/ЄС стосовно визначення критеріїв вартості закупівлі товарів і послуг з урахуванням вартості їх повного життєвого циклу – від вартості ремонту та технічного обслуговування до вартості зняття з експлуатації (яка для вітчизняних товарів в декілька разів менша ніж для імпортних);
б) розвитку нового енергетичного ринку, євроінтеграції, урахування жорстких екологічних чинників, та міждержавних балансів;
в) аргументованого доведення до суспільства катастрофічних наслідків для енергетичної, екологічної та екологічної безпеки від реалізації пропозицій екологічних рухів та окремих науковців не тільки не будувати нові ГЕС, а і закрити діючи з спуском води з водосховищ, закрити теплові і атомні електростанції.

Під час проведення зборів експерти ГС «СІГРЕ-Україна»/ УНК CIGRE Бондаренко Ю.М., Качаленко Г.К., Конторович Л.Н., Кривицький В.В., Приступчук О.А., Светелік О.Д., Шпак О.Л. та Штефуник І.В. висловили пропозиції та зауваження до Плану роботи ГС «СІГРЕ-Україна»/ УНК CIGRE на 2019 рік, які узагальнені та враховані.

В цілому Загальні збори пройшли конструктивно, з визначенням основних пріоритетів та завдань ГС «СІГРЕ-Україна»/ УНК на 2019 рік, виконання яких забезпечено фінансово відповідно до встановлених внесків та кошторису витрат на рік.