Розміщена на сайті Українського національного комітету СІГРЕ стаття віце-президента Зенюка О.Ю. «Енергетика України-інструменти її відновлення та розвитку».

Перейти до статті (натисніть тут) зацікавила експертів СІГРЕ та інших відвідувачів нашого сайта, зокрема

  1. Отримані письмові відгуки та пропозиції  від :

ДУ  «Інститут геохімії навколишнього середовища» НАН України щодо практичного вирішення питань забезпечення якісною водою населення ,промисловості та сільського господарства в взаємодії» річка-водосховище-об’єкт енергетики»(натиснути тут);

ДУ «Інститут економіки та прогнозування «НАН України щодо доповнення традиційних моделей оцінки ефективності інвестиційних проектів в енергетиці  з позицій кількісної та якісної оцінки всіх наслідків їх реалізації  та визначеності пріоритетності державних капітальних інвестицій та мультиплікативних економічних ефектів (натиснути тут);

ДУ»Національний центр радіаційної медицини» Національної академії медичних наук України,центром що співпрацює з Всесвітньою організацією охорони здоров’я в частині вдосконалення нормативної бази впровадження інвестиційних проектів в енергетику шляхом врахування мультиплікативних ефектів на інші галузі економіки,ВНП, екологію та здоров’я населення на основі  принципів оптимізації користь –шкода прийнятому в  радіаційному захисті(натиснути тут)

Від експерта СІГРЕ Олега Агамалова щодо стратегічного планування і  нормативного забезпечення (натиснути тут) та отримані відповіді на її  від експертів ДУ «Інститут кібернетики» НАН України та ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, які враховані у слайді 35 Презентації(натиснути тут).

 В отриманих відгуках та пропозиціях відзначається що в Україні проводиться велика робота  по впровадженню європейських підходів до планування розвитку та функціонування енергетики, як складової економіки з випуском нормативно-правових та регуляторних актів, зокрема:

– відповідно до абзацу шостого пункту 11 частини першої статі 9 Закону України «Про публічні закупівлі», Електронний ресурс

https://ips.ligazakon.net/document/view/T190114?an=1178&ed=2019_09_19

 наказом Мінекономіки затверджена «Примірна методика визначення вартості життєвого циклу»  та перелік товарів на які розповсюджується ця методика, Електронний ресурс https://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=32140d03-d5eb-4988-8790-6d60d1c84a93

– Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості», Електронний ресурс https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1977-20#Text

 передбачено встановлення вимоги щодо врахування ступеня локалізації виробництва при проведенні державних закупівель та перелік товарів і послуг на які розповсюджується ця норма, а Постановою Кабінету міністрів від 02 серпня 2022 року №861 затверджені відповідні порядки, Електронний ресурс https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadkiv-pidtverd-a861   

 2. Інформація наведена у письмових відгуках та статті врахована :

– при підготовці рішенні Колегії Держатомрегулювання України від 28.02.23 №1, яким затверджені Пріоритетні напрями діяльності на 2023 рік де пунктом 2 передбачено забезпечення наглядової діяльності з урахуванням принципу оптимізації, Електронний ресурс https://snriu.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/2023-do-nakazu1-1.pdf

– виступах директорів інститутів НАН України Забулонова Ю.Л, Гейца В.М., Дунаєвської Н.І  та віце-президента УНК Сігре  Зенюка О.Ю, на засіданнях Президії НАН України на теми «Проблеми та технології термічної переробки палив в енергетичних установках електричних станцій», Електронний ресурс https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9859 та «Перспективи впровадження малих модульних реакторів на АЕС», Електронний ресурс https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9939

Триває обговорення інших проблемних питань викладених у статті, відповідні матеріали будуть розміщені на сайті УНК СІГРЕ.