У жовтні 2020 року в Україні видано монографію «Економічне відродження через індустріальний розвиток України» – Харків: Повноколір, 2020. 402 с. Серед замовників книги виступив ПрАТ «Запоріжтрансформатор»- колективний член ГС «СІГРЕ–Україна».

Презентацію книги та саму книгу можливо продивитись за цими посиланнями:

http://www.expert.kiev.ua/Renaissance2020.pdf

Монографія демонструє шлях відродження економіки України через її індустріальний розвиток й містить матеріал, який відображає практичні заходи, гіпотези, елементи політики, підходи та загальну ідеологію цього шляху.

Для практичної реалізації цієї мети звичайно необхідно розроблення та прийняття відповідних нормативно-правових актів серед яких, зокрема:

1) методик яки б дозволяли при визначенні найбільш економічно-вигідної пропозиції керуватися не тільки ціною продукції, а також витратами протягом її життєвого циклу в якості додаткового обґрунтування державних закупівель, і, зокрема:

  • споживання енергії та інших ресурсів;
  • технічне обслуговування;
  • утилізація товару;
  • страхування за можливий вплив на здоров’я;
  • вплив зовнішніх екологічних чинників;
  • мультиплікативний ефект на інші галузі економіки.

Довідково: Закон України від 19 вересня 2019 року №114-1Х «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» передбачає розроблення Мінекономікою таких методик.

2) переліків найкращих доступних технологій застосування яких є умовою будівництва та отримання довгострокових дозволів на експлуатацію.

Довідково: Проект Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення» (Реєстраційний номер 3117 від 24.02.2020), передбачає, що у рамках імплементації положень Директиви 2010/75/ЄС   застосування суб’єктами господарювання найкращих доступних технологій та методів управління і досягнення встановлених відповідно до них гранично допустимих обсягів забруднення. В Україні немає розроблених нормативно-правових актів, що встановлюють перелік найкращих доступних технологій та методів управління для регулювання окремих видів діяльності, а гранично допустимі концентрації та гранично допустимі скиди забруднюючих речовин не відповідають значенням Директиви 2010/75/ЄС.

Обговорення зазначених питань планується на Загальних щорічних зборах експертів / організацій ГС «СІГРЕ-Україна», які відбудуться 15 жовтня 2020 року.