1 червня 2022 року відбулось перше засідання робочої групи WG А1.1 UA «Актуальні напрямки розвитку обертових електричних машин з врахуванням впровадження відновлювальних джерел енергії в ОЕС України та енергосистемах світу» під головуванням Віцепрезидента ГС «СІГРЕ-УКРАЇНА», Голови технічного комітету Юрія Бондаренка та керівника робочої групи, д.т.н. Олега Агамалова. Засідання пройшло у дистанційному форматі – в режимі відеоконференції на платформі ZOOM. В засіданні взяли участь провідні українські експерти, які представляли ключові підприємства енергетичної галузі та провідні технічні навчальні заклади, зокрема: НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», ТОВ «НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО», АТ «Українські енергетичні машини», НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

На початку засідання Юрій Бондаренко привітав учасників, проінформував щодо регламенту робочої групи експертів CIGRE та надав слово керівнику робочої групи д.т.н. Олегу Агамалову, який представив програму роботи групи для подальшого обговорення.

Метою створення робочої групи є обмін знаннями та думками між фахівцями різних структур та напрямів роботи в галузі електроенергетики України та фахових вищих навчальних закладів, розширення аудиторії учасників конференцій та ознайомлення їх з чинними сучасними напрямками робочих груп CIGRE дослідницького комітету А1 «Обертові електричні машини», представлення результатів роботи групи на різних рівнях, зокрема в НКРЕКП, Кабінеті міністрів України, РНБО, Міністерстві енергетики України, сесіях CIGRE тощо.

На засіданні робочої групи слухали доповідь к.т.н. Олександра Галіновського на тему «Енергозберігаючі безконтактні асинхронізовані машини». В презентації розглядалися нові підходи до керування систем збудження синхронних машин та представлялися експериментальні дані по проведеним  роботам. Запропоновано взяти участь у виготовленні та всебічних дослідженнях макетних установок. При виконанні робіт сумісно оформити патенти на винаходи та по результатам досліджень розробити проєкти безконтактних асинхронізованих генераторів потужністю до 1500 кВт.

Доповідь викликала хвилю активних обговорень. Д.т.н. Віктор Барський запропонував винести на обговорення тему по впровадженню  систем збудження на постійних магнітах. Керівник групи, д.т.н. Олег Агамалов виділив два ключових напрямки роботи групи: 1) розробка та розвиток нових технологій для покращення техніко-економічних показників роботи обертових електричних машин в умовах широкого впровадження ВДЕ та впливу їх на режими роботи ОЕС України та енергосистем світу, 2) розвиток та побудова нових підходів до створення систем діагностики існуючих обертових електричних машин у складі ОЕС України та енергосистем світу для послідуючого переходу їх технічного обслуговування і ремонту (ТОіР) від системи планово-попереджувальних ремонтів (ППР) до ремонтів по оцінці технічного стану в реальному часі з використанням даних сучасних реєстраторів.
Після обговорення учасникам робочої групи було запропоновано сформувати окремі пропозиції, теми та питання для обговорень на наступне засідання, до 14.06.2022.

Якщо Ви бажаєте долучитися до роботи в робочих групах, надсилайте Ваш запит на електронну адресу: cigre.ukraine@ukr.net або електронну адресу керівника робочої групи: olegagamalov@gmail.com.