25 червня 2020 року відбулося підписання Меморандуму про співробітництво між Українським національним комітетом Міжнародної ради з великих електроенергетичних систем CIGRE (УНК CIGRE) та Державним вищим навчальним закладом «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Меморандум підписали Президент Українського Національного Комітету CIGRE Олександр Светелік та Ректор Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Лук’яненко Дмитро Григорович (https://kneu.edu.ua/ua/memorandumlypen/). Текст Меморандуму дивись тут.

У заході також взяли участь від: УНК CIGRE – Бондаренко Ю.М., перший віце-президент; Зенюк О.Ю., виконавчий директор та Григорук І.А., віце-президент Академії енергетики України; ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” – Поручник А.М., завідувач кафедри міжнародної економіки Університету; Бурмака М.О., в.о. завідувача кафедри міжнародного менеджменту Університету; Панченко Є.Г., професор кафедри економічного менеджменту.

Предмет Меморандуму – створення спільної науково-економічної та освітньо-дослідницької платформ енергетичного сектору України для поєднання практичного досвіду, сучасних знань та зусиль, спрямованих на реформування енергетичної галузі України, підвищення ефективності її діяльності та покращення кадрового потенціалу, розвиток освітньої і наукової роботи Університету у сфері економіки, фінансів та управління.

Цілі та завдання співробітництва:

  • підготовка пропозицій щодо тем наукових досліджень, дипломних робіт, навчальних дисциплін і планів, надавати наявні статистичні дані, аналітичні матеріали і нормативно-правові акти в сфері енергетики в рамках наукових досліджень і підготовки висококваліфікованих менеджерів для енергетичної галузі;
  • використання освітньо-наукових можливостей Університету для обговорення інноваційних управлінських практик у сфері енергетики.
  • надання можливостей студентам і учасникам освітніх програм і наукових досліджень та викладачам Університету долучатись до зустрічей, робочих нарад з питань вдосконалення освітнього процесу і проведення досліджень та інших питань, віднесених до повноважень УНК CIGRE;
  • сприяння популяризації та підтримка освітніх інновацій Університету у сфері підготовки висококваліфікованих менеджерів для енергетичної галузі;
  • надання можливостей студентам і учасникам освітніх програм і наукових досліджень і викладачам Університету проходження практики і стажування на підприємствах – колективних членах УНК CIGRE;
  • висвітлення результатів співробітництва відповідно цьому Меморандуму в засобах масової інформації та на офіційному сайті УНК CIGRE;
  • сприяння поширенню інформації про позитивний досвід співробітництва між Сторонами.

«Один із трендів розвитку освіти – друга освіта, причому підвищувати свою компетентність треба протягом всього життя. Енергетична програма стосується кожного, – зазначив ректор університету Дмитро Григорович Лук’яненко. – Вітаємо наше співробітництво, враховуючи науково-дослідницький потенціал професорсько-викладацького складу, досвідчених менеджерів та креативну молодь». До слова, у кандидатській дисертації Дмитро Григорович досліджував саме проблеми енергетики.

«Структура генерації енергетики постійно змінюється, починаючи від приватних будинків, – зауважив президент ГС «СІГРЕ-Україна» Олександр Дмитрович Светелік. – Ключові області енергетичної системи – обладнання, технології, нові матеріали та IT».

Віце-президент ГС «СІГРЕ-Україна» Юрій Миколайович Бондаренко зробив історичний екскурс у минуле, нагадавши, як розвивався енергетичний світ. Зокрема, у березні 2004 року Адміністративна Рада CIGRE офіційно визнала створення в Україні Національного Комітету. «Кожні два роки, на конференціях у Парижі, обговорюються нові технології, – сказав Ю.М. Бондаренко. – Однак, вважаю, важливо не лише впроваджувати досягнення інших, а й те, що зроблено своїми руками. Для цього потрібен обмін знаннями. Як приклад: ветерани енергетики добре обізнані з основ фізичних процесів в енергетиці, але багатьом бракує знання англійської мови. Молодим спеціалістам, навпаки, не вистачає знань з фізичних процесів в електротехніці, але іноземну мову нині досконально вивчають усі».

Студенти та докторанти КНЕУ можуть безкоштовно набувати членства в УНК CIGRE користуватися відповідними інформаційними базами та брати участь у роботі технічних комітетів. У свою чергу до університету запрошуватимуться експерти УНК CIGRE для виступів у студентський аудиторії, керівництва дипломними та випускними роботами.