6-9 липня 2021 року в смт. Славське відбулася науково-практична конференція «Проблеми якості електроенергії, наукове та виробниче бачення вирішення питання, нормативна база, виклики сучасності». Конференція була присвячена 140-річчю НТСЕ України та 100-річчю CIGRE.

На науково-практичній конференції були представлені всі основні підприємства галузі та провідні технічні ВУЗи країни, які займаються проблематикою якості електроенергії. За час проведення конференції було заслухано більше 30 доповідей відносно основних проблем якості електричної енергії, рекомендації щодо їх вирішення, вдосконалення нормативної бази проектування і експлуатації електричних мереж, сучасних способів підвищення надійності експлуатації та покращення якості електроенергії, особливості впровадження нової моделі ринку електроенергії.

На конференції особливий інтерес та дискусію викликала доповідь Віце-президента та Голови технічного комітету ГС «СІГРЕ-Україна» Юрія Бондаренка на тему: «Якість електричної енергії, проблеми сьогодення, рекомендації щодо їх вирішення. Міжнародний досвід». В доповіді були зроблені акценти на міжнародний досвід в оцінці якості електроенергії, виділена провідна роль споживачів на ринку електричної енергії, а також озвучені ряд проблем, які потребують оперативного вирішення. Зокрема, застаріла нормативно-правова база, відсутність розуміння, хто відповідає за технічну політику в енергетиці, недостатня підтримка державою провідних технічних ВУЗів при підготовці інженерів.

При висвітленні міжнародного досвіду особливий акцент був зроблений на тому, що сучасні «Зелені книги» CIGRE, журнали, експертні звіти та брошури доступні для спеціалістів, які входять в Міжнародну раду експертів з великих електричних систем CIGRE – головна світова організація, яка розробляє стратегії розвитку і експлуатації електроенергетичного обладнання в енергосистемі. Накопичений передовий світовий досвід потрібно вивчати та адаптувати для українських реалій. Також Юрій Миколайович запропонував фахівцям галузі об’єднуватися на базі ГС «СІГРЕ Україна» для обговорення та вироблення рекомендацій по всім важливим питанням щодо оцінки якості електричної енергії.