Структура та статутні документи

Реєстраційні та статутні документи 


Свідоцтво про державну реєстрацію ГО "Асоціація "СІГРЕ-Україна"

Статут

Справка з Єдиного Державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ)

Рішення державної податкової адміністрації про внесення Асоціації "СІГРЕ-Україна" в реєстр неприбуткових організацій

Структура 

Висшим органом Асоціації «СІГРЕ-Україна» є збори її членів, виконавчим органом  – Президія Асоціації.

Президія:

  • Скликає збори членів асоціації  (не рідше 1 раза в 2 роки);
  • Організовує виконання рішень, прийнятих Зборами;
  • Організовує взаємодію з Міжнародною Радою з великих електричних систем;
  • Вірішує питання, пов'язані з реалізацією довгострокових програм і проектів Асоціації;
  • Затверджує річний бюджет, заслуховує та затверджує фінансову звітність;
  • Визначає розмір та порядок сплати членських внесків;
  • Призначає на посаду і відкликає з посади виконавчого директора Асоціації;
  • Приймає рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації, крім тих, які відносяться до компетенції інших органів Асоціації.

сайт создан компанией веб студия