Мета та завдання

Основні цілі та завдання діяльності
українського Національного Комітету CIGRE:


   1.  Представлення інтересів України в Міжнародній Раді з великих електричних систем CIGRE.

    2. Організаційне об'єднання зусиль вчених, фахівців, науково-виробничих колективів, державних, неурядових та громадських організацій, всіх зацікавлених діячів і підприємств країни в активній діяльності у взаємодії із зарубіжними колективами в рамках CIGRE.

    3. Сприяння прогресу вітчизняної науки і техніки в галузі виробництва і передачі електричної енергії високої напруги.
   
    4. Просування і реалізація програмних завдань в області стратегії розвитку вітчизняної електроенергетики.

    5. Розвиток відносин і активна співпраця із зарубіжними електроенергетичними організаціями та їх об'єднаннями з метою вивчення, узагальнення та застосування передового світового досвіду в електроенергетичній сфері, а також в цілях обміну і взаємного збагачення інформацією по:
  •         науково-технічним проблемам виробництва і передачі електроенергії при високих напругах;
  •         проблемам всього комплексу господарських, виробничих, управлінських, ринкових взаємовідносин в електроенергетиці,
  •         організаційним проблемам технічних рішень.

    6. Узагальнення та раціональне застосування світового досвіду з урахуванням усього комплексу проблем економічного, екологічного, ергономічного, антропогенного та інших аспектів:
  •         при розробці вітчизняної технічної політики в галузі електроенергетики, виробництва передачі і розподілу електроенергії,
  •         при створенні нових досконалих видів енергообладнання,
  •         при впровадженні передових досягнень в галузі електроенергетики (засобів, методик, алгоритмів, шляхів оптимального розвитку електроенергетичних галузей) з урахуванням усього комплексу проблем.
    7. Організація участі у заходах, що проводяться CIGRE та іншими міжнародними організаціями та спільнотами, з метою вивчення новітньої науково-технічної інформації та демонстрація вітчизняних досягнень у галузі електроенергетики; встановлення тісних дружніх контактів із зарубіжними партнерами.

    8. Представлення та захист інтересів ділових українських та наукових кіл, членів Національного Комітету CIGRE, в CIGRE та інших міжнародних електроенергетичних організаціях.

    9. Сприяння і допомогf в організації робіт, що проводяться українськими організаціями та фахівцями в галузі електроенергетики та електротехніки по лінії міжнародного співробітництва.

    10. Сприяння в організації ефективної співпраці органів влади, енергетики, промисловості та громадськості при проведенні технічних, економічних, політичних, соціологічних досліджень та робіт в областях, пов'язаних з електроенергетикою. 
сайт создан компанией веб студия