Дослідні комітети та робочі групи

Головний орган Сесії складають засідання в робочих групах за тематиками дискусій, що визначаються Дослідницькими Комітетами (Study Committees) CIGRE. В даний час налічується 16 Дослідницьких Комітетів (ДК).

Найбільш повна інформація про цілі, завдання і склад робочих органів розміщена на відповідних веб-сайтах Дослідницьких Комітетів (виберіть мишкою повне ім'я).

Інформація про актуальні робочих групах розміщена і оновлюється на сайті Міжнародної ради з великим електричним системам CIGRE за посиланням

Дослідницькі Комітети
A1 Обертові електричні машини
A2 Трансформатори
A3 Високовольтне обладнання 
B1 Ізольовані кабелі
B2 Повітряні ЛЕП
B3 Підстанції
B4 Постійний струм високої напруги та силова електроніка
B5 Електричний захист та автоматика 
C1 Розвиток енергосистем та економіка
C2 Режими енергосистем та управління 
C3 Енергетика та вплив на навколишнє середовище
C4 Те5хнічні характеристики енергосистем
C5 Ринки електроенергетики та регулювання 
C6 Системи розподілу та розподілена генерація 
D1 Нові матеріали та технології
D2 Інформаційні системи та телекомунікації  

 

Правила для Дослідних комітетів

Правила для Робочих груп

сайт создан компанией веб студия