NEWS

14 липня 2017 року на засіданні Громадської Ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України в обговоренні питання «Про стан та перспективи міжнародної технічної допомоги та залучення інвестицій в розвиток паливно-енергетичного комплексу України» взяв участь виконавчий директор Громадської організації "Асоціація "СІГРЕ –Україна" Олександр Зенюк. Він висловив низку пропозицій, спрямованих на забезпечення адресності такої допомоги, тобто відповідності її напрямів, форм та обсягів поточним  і перспективним завданням розвитку паливно-енергетичного комплексу, визначеним проектом Нової Енергетичної Стратегії України до 2035 року (далі - НЕС).

Зокрема, запропоновано передбачити в заходах, які мають забезпечити практичну реалізацію НЕС, збереження на нинішньому рівні виробництва електроенергії на теплових і атомних електростанціях, а всю необхідну додаткову генерацію забезпечити шляхом впровадження нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. З цією метою потрібно активізувати діяльність на таких  напрямах: 
- подолання обмежень для максимального впровадження відновлювальних джерел енергії; 
- збереження нинішніх обсягів  виробництва електроенергії на ТЕС та ТЕЦ з дотриманням вимог ЕС щодо викидів забруднювальних речовин та забезпечення стійкості енергосистеми, для чого необхідно, зокрема,  надати допомогу Трипільській ТЕС та Інституту вугільних енерготехнологій НАН України для реалізації пілотного проекту спільного спалювання вугілля та біомаси;
- створення в Україні  постійно діючої системи стратегічного планування з використанням новітніх програм та методик із застосуванням паралельних комп’ютерів  гібридної архітектури з штучним інтелектом (у том числі вітчизняного виробництва), що дасть можливість приймати оптимальні управлінські рішення навіть в умовах недостатнього обсягу інформації  в стислі терміни і, як свідчить світовий досвід, завдяки цьому в кризових ситуаціях, а також режимах безкризового функціонування заощаджувати до 20% енергоресурсів; 
- широке упровадження ефективних технологій та типових проектних рішень щодо зниженню енергоємності у паливно-енергетичному комплексі, промисловості, сільському господарстві та житлово-комунальній сфері. 

Детальніше інформація з цього питання буде викладена додатково.15 червня 2017 року відбулося засідання Президії Українського національного комітету CIGRE та Об’єднаної Ради Енергетичних Експертів (ОРЕЕ) під головуванням Президента Светеліка Олександра Дмитровича (Див. протокол). Були розглянуті наступні питання:

1.Основні виклики у розвитку енергетичної системи на ринкових основах (участь української делегації у міжнародному симпозіумі CIGRE у м. Дублін) (Бондаренко Ю.М., Віце-президент ГО «Асоціація СІГРЕ-Україна»)

2.Розроблення і підтримка прикладного модельного інструментарію для прогнозування, оцінювання та аналізу сценаріїв розвитку енергетичного сектору та ринків енергоресурсів.
Доповідачі:
Подолец Р.З. – зав. відділом ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України;
Д’ячук О.А. – ст.наук. співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
Зайченко В.Б. – ДП «НЕК «Укренерго»;
Зенюк О.Ю. – виконавчий директор ГО «Асоціація СІГРЕ-Україна»

3. Механізм ціноутворення у новій моделі ринку електричної енергії. (Іванов Г.А., Директор департаменту ДП Енергоринок)
Відповідно п. 3 Протоколу № 28 від 15 червня 2017 р. засідання Президії ГО "Асоціація "СІГРЕ-Україна" надаємо інформацію щодо звіту Спільної Робочої Групи технічних комітетів CIGRE С1 / С2 / С6.18 (СРГ CIGRE) «Подолання обмежень для максимального впровадження відновлюваної енергії» (підсумковий документ CIGRE № 527).

13 -14 червня 2017 року в м. Києві відбулася міжнародна конференція «Низько вуглецева електроенергетика: тренди, проблеми та перспективи». Організаторами форуму виступили Український ядерний форум та українське ядерне товариство . З матеріалами Конференції можна ознайомитись на сайті Українського ядерного товариства: 

https://ukrns.org/ua/diyalnist/2017/item/908-ukrainske-iaderne-tovarystvo-ta-ukrainskyi-iadernyi-forum-vystupyly-spivorhanizatoramy-mizhnarodnoi-konferentsii-nyzkovuhletseva-enerhetyka-trendy-problemy-ta-perspektyvy

У роботі конференції взяв участь виконавчий директор ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» Зенюк О.Ю., тези його виступу при підведенні підсумків Конференції додаються.

У місті Дублін відбувається симпозіум CIGRE на тему "Оцінка майбутнього енергосистеми сьогодні" у найстарішому університеті Ірландії - Trinity College з 29-го травня по 2-ге червня 2017 року, головними організаторами якого виступають Ірландський національний комітет CIGRE на чолі з Marie Hayden, Philippe Adam - генеральний секретар CIGRE та Konstantin Staschus - голова Технічного організаційного комітету,  директор по інноваційному розвитку ENTSO-E та директор Ecofys. На симпозіум зареєстровано майже 400 делегатів  з 42 країн, в тому числі від України делегацію очолює віце-президент УНК CIGRE Бондаренко Юрій Миколайович, та отримано доповіді з 26 країн світу. Ключовими доповідачами виступають Rob Stephen - президент CIGRE (головний керуючий Eskom,  Південна Африка), Francis O'Sullivan - директор з напрямків з дослідження та аналізу у MIT Energy Initiative та Fintan Slye - генеральний директор EirGrid. Основними напрямками симпозіуму є обговорення: 
- технічних характеристик енергосистеми в умовах зміни ресурсів та технологій: з акцентом на стабільність частоти, наявність гармонік; 
- технічних характеристик  та планування розподільчої електричної мережі, регулювання відновлювальної генерації в енергосистемі; 
- координації дій між диспетчерами магістральних ліній та розподільчих мереж задля оптимізації режимів та керування енергосистемою;  
- моделі ринків, що можуть бути застосовані: інноваційне регулювання ринку.
Матеріали будуть доступні на англійській мові після завершення конференції. Члени українського національного комітету отримають матеріали при індивідуальному запиті.

23 травня 2017 року ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» прийняла участь у презентації видання «Українці - великий європейський народ» в рамках Всеукраїнської програми «Україна. Європа. Світ. Золотий фонд нації», яка відбулась в Укрінформі. На презентації виступив  виконавчий директор Зенюк О.Ю. (Виступ додається)
За участь у Всеукраїнській програмі члени «СІГРЕ-Україна» Скляров В.Ф., Светелік О.Д., Бондаренко Ю.М. та Зенюк О.Ю. нагороджені дипломами та сертифікатами.

Учасники заходу: 
Герої України – Борис Патон, Семен Поташник, Левко Лук’яненко, Анатолій Паламарчук, Марія Стеф’юк, Ольга Басистюк, Михайло Резнікович, Ада Роговцева.
Лауреати Національної премії ім. Т. Шевченко – Іван Малкович, Микола Жулинський, Михайло Гуйда, Микола Малишко, Валерій Франчук.
Політичні і громадські діячі – Микола Голомша, Василь Костицький, Олександр Тигов, Віктор Гайдук.
Видатні енергетики України – Віталій Скляров, Зиновій Буцьо, Олександр Кириленко, Юрій Недашковський, Юлій Куцан, Станіслав Яцкевич, Юрій Ковальчук, Володимир Коровкін, Сергій Дробот, Олександр Сорокін, Григорій Муляр, Валерій Матов, Олександр Дупак, Євген Письменний, Юрій Бондаренко, Олександр Светелік, Іван Григорук, Зоя Томаш, Анатолій Ходаківський, Олександр Зенюк, Володимир Клепіков, Олександр Яндульський, Ісаак Сігал, Олександр Сігал, Арсентій Блащук, Василь Рущак.
Науковці – Георгій Філіпчук, Андрій Кудряченко, Петро Таланчук, Ісаак Кушнір, Євген Сокол, Ярослав Мовчан.
Провідні спеціалісти медичної галузі – Федір Дахно, Володимир Воробій, Іван Кравченко, Олександр Гавловський, Лев Грицак, Роман Грицевич.
Відомі діячі культури та мистецтва – Михайло Захаревич, Богдан Струтинський, Олесандр Злотник, Євген Блискун, Галина Кайгородова, Іван Ковтонюк, Наталія Володіна-Панченко, Олесандр Губарєв, Георгій Сергєєв.
Розгорнута інформація надана  на сайті Укрінформа. https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2230420-vidatni-ukrainci-narisi-pro-zitta-slavetnih-osobistostej-derzavi.html
            
27 квітня 2017 року відбулося засідання Президії Українського національного комітету CIGRE під головуванням Президента Светеліка Олександра Дмитровича. (Див. протокол) Були розглянуті наступні питання:

1. Інформація про поточний стан (Светелік О.Д., Президент ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна»);

2. Інформація Президента Академії енергетики України про прикладні заходи Академії в енергетичної системі України. (Ковальчук Ю.Г., Президент Академії енергетики України);

3. Про співробітництво Українського національного комітету CIGRE та Академії енергетики України. (Светелік О.Д., Президент ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна», Ковальчук Ю.Г., Президент Академії енергетики України);

4. Про результати засідання SEERC у м. Празі 16 березня 2017 року. (Бондаренко Ю.М., Віце-президент, Президент  SEERC);

5. Презентація "Вирішення системних обмежень в нової моделі ринку електричної енергії та наслідки недосконалості мережі для споживача". (Іванов Г.А., Директор департаменту ДП «Енергоринок»);

6. Підсилення зацікавленості Електроенергетичних компаній України в вирішенні задач «проблемного» навчання. (Яндульський О.С., декан НТУ «КПІ»);

7. Презентація "Управління режимами споживання електричної потужності в енергетичній системі".(Находов В.Ф., доцент кафедри НТУ «КПІ»);

8. Організаційне питання проведення в м. Одесі у вересні 2017 року енергетичного форуму. (Ковальчук Ю.Г., Президент Академії енергетики України, Светелік О.Д., Президент ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна»).22 лютого 2017 року відбулося засідання Президії Українського національного комітету CIGRE під головуванням Президента Светеліка Олександра Дмитровича. (Див. протокол) Були розглянуті наступні питання:
1.Інформація про поточний стан (Светелік О.Д., Президент);
2.Про динаміку реєстрації членства в CIGRE в 2017 р  (Зенюк О.Ю., Виконавчий директор);
3.Про хід головування Українського національного комітету CIGRE в Регіональній Раді країн південно-східної Європи - членів CIGRE та плани проведення заходів у рамках SEERC  (Бондаренко Ю.М., Віце-президент, Президент  SEERC);
4.Стан кібербезпеки технологічних систем енергетичних підприємств; (Зайченко В.Б., Сидоренко А.В., Технічний Комітет CIGRE);
5.Презентація спільного із НТЦ «Псіхея» проекту інформаційно-аналітичної системи моніторингу стану ринку електричної енергії; (Сапєгін С.В., Директор Науково-технічного центру "Псіхея");
6.Презентація Енергоакумулюючі батареї компанії Кокам. Передові системи зберігання енергії. (Пулвас І.І., Представник корейської компанії Кокам).

Відкрито реєстрацію членства в Міжнародній раді з великих електричних систем CIGRE на 2017 рік

1

Поетапна інструкція «Процедура набуття (поновлення / продовження) статусу члена CIGRE»

Українська

 

 

 

 

 

2

Заява на членство в громадській організації «Асоціація «СІГРЕ-Україна» (для тих, хто набуває статусу члена CIGRE вперше)

Українська (фіз.особи юр. особи)

3

Форма анкети-заявки на членство в CIGRE (для бази даних Центрального офісу CIGRE)

English

Українська

(довідково, не для заповнення)

4

Анкета українського національного комітету CIGRE

Українська

 

 

 

5

Витяг із протоколу № 23 засідання Президії ГО «Асоціація «СІГРЕ-Україна» від 25.10.2016 р. (про розмір та порядок сплати членських внесків 2017 року)

Українська

 

 

 

 

 

6

Переваги категорії членства «Студенти»

English

Українська

7

Переваги індивідуального членства

English

Українська

8

Переваги колективного членства

English

Українська

 

 

 

 

9

Рішення Адміністративної Ради CIGRE щодо розміру членських внесків 2016-2017 рр.

English

 

Об’єднаною Радою Енергетичних Експертів (ОРЕЕ) був проведений Круглий стіл на тему «Створення нового енергетичного ринку» під головуванням Домбровського О.Г. (народний депутат України, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з ядерної енергії та ядерної безпеки) На засіданні були представлені наступні доповіді:

1.Стратегічний погляд на розвиток енергетики України крізь призму глобальних тенденцій та прогнозів (В.Геєць);

2.Нормативно-правове регулювання ПЕК України. Новий проект Закону про ринок електричної енергії України (А.Перевертаєв);

3.Світовий досвід практичного впровадження нових моделей енергоринку (Рогульський Кшиштоф);

4.Стан підготовки заходів по впровадженню нової моделі ринку електричної енергії (В.Євдокімов);

5.Економіко-математична модель енергоринку (Г.Іванов). Граничні умови стійкого її функціонування та розвитку (І.Блінов);

6.Першочергові кроки - новітня роль споживача (С.Тітенко);

7.Ключові питання процесу впровадження нового ринку електричної енергії (О.Рогозин). 

18 січня 2017 року відбулося перше засідання постійно діючого семінару енергетиків та споживачів електричної енергії для розгляду стану роботи ринку електричної енергії, вирішенню питань функціонування енергетичних підприємств та споживачів електричної енергії, впровадженню новітніх форм діяльності та технологій в електроенергетичній системі, актуалізації стратегічних напрямів співпраці – Об’єднаної Ради Енергетичних Експертів (ОРЕЕ).  Протокол №1 засідання Об’єднаної Ради Енергетичних Експертів (ОРЕЕ) від 18 січня 2017 р. (Див. протокол).


7-го грудня 2016 року відбулися позачергові Загальні збори українського національного комітету CIGRE. На Зборах було обговорено наступні питання порядку денного: 
• внесення  змін до Статуту Громадської організації «Асоціація «СІГРЕ-Україна» у відповідність до вимог чинного законодавства; 
• програма заходів українського національного комітету CIGRE на 2017 рік; 
• Меморандум про партнерство та співпрацю з громадськими організаціями в галузі енергетики (Див. Меморандум);
• представлена презентація ДП «Енергоринок» та НАН України проблем моделювання в енергетичній галузі на тему: "Моделювання ринку електричної енергії діючої та нової моделі ринку. Концептуальні засади організації процесу проведення моделювання".
Збори відбулися під головуванням Президента українського національного комітету CIGRE Светеліка Олександра Дмитровича.

  

 


 8-10 листопада 2016 року у Київському Міжнародному виставковому центрі відбувся ХIV Міжнародний форум «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє». Форум є одним з ключових заходів, що демонструє стан та перспективи розвитку енергетичної галузі нашої держави.
Український національний комітет CIGRE взяв активну участь у виставковій програмі Форуму – на стенді продемонстровано інформацію щодо показників роботи (2015 рік), цілей CIGRE, дослідних комітетів, робочих груп та щодо роботи SEERC. Члени CIGRE взяли участь у діловій програмі, яка була дуже насиченою та включала різноманітні формати обговорення ключових заходів.


Для обговорення на семінарі Український національний комітет CIGRE представив доповідь "Чи є місце NBIC технологіям в енергетиці України?" (Бондаренко Ю.М. – віце-президент УНК CIGRE, Скляров В.Ф. – почесний президент УНК CIGRE, Анікеєв В.В. – член УНК CIGRE).


У рамках ділової програми Форуму відбувся III Всеукраїнський семінар інженерів-енергетиків на тему: «Нові технології і технічні рішення в електроенергетиці та роль вітчизняних виробників в їх впровадженні». Семінар був проведений за підтримки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), Українського національного комітету Міжнародної ради з великих електроенергетичних систем (CIGRE), Громадської спілки "Всеукраїнська Енергетична Асамблея", Всеукраїнської громадської організації "Енергетична Асоціація України", Всеукраїнської громадської організації "Асоціація "Укргідроенерго" та Інституту проблем екології та енергозбереження.
Учасники семінару дійшли згоди підписати Меморандум про партнерство та співпрацю з метою проведення щомісячних семінарів з актуальних технічних питань в електроенергетичній галузі.

  
  

Українська делегація прийняла участь в 46-ій Сесії CIGRE, яка пройшла 21 - 26 серпня 2016 року в м. Париж (Франція). Від України було зареєстровано 31 учасника, серед яких були представники ДП «НЕК «Укренерго», ПАТ «Укргідропроект», ПАТ «Запріжтрансформатор», Ташлицької ГАЕС, ПАТ «ВІТ», ТОВ «НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО», МПП "Анігер", ТОВ "Львівська ізоляторна компанія"та GLOBALPT CORPORATION (м.Запоріжжя).

Під час Сесії відбулися робочі зустрічі з виробниками обладнання, підписані меморандуми про розвиток співпраці, українські фахівці прийняли участь в роботі спеціалізованих секцій, провели робочі зустрічі з виробниками сучасного електротехнічного високовольтного обладнання GE Grid Solution, Siemens, АВВ та іншими. Для обговорення на засіданнях дослідницьких комітетів, які пройшли в рамках Сесії CIGRE-2016, українські енергетики представили наступні доповіді:

  • ДК А2 "Трансформатори" - Л.Конторович, А. Басс (ПАТ "Запоріжтрансформатор") "Expert System of Monitoring, Diagnostics and Control for Transformers (ESMDU_TRANS)";
  • ДК В5 "Захист та автоматика" - Б.Стогній, А. Панов, Д. Войтов (МПП "Анігер") "Automatic system for gathering data from IEDs - implementation specifics in Ukrainian power engineering";
  • ДК С2 "Режими енергосистем та управління" - О. Агамалов (ВП "ЮУАЕС" ДП НАЕК "Енергоатом") "Power Systems Oscillations Damping with Regard the Finite Speed of Propagation the Electromechanical Waves";
  • ДК С5 "Ринки електроенергії та регулювання" - І. Блінов (Інститут електродинаміки НАН України) "New approach to congestion management for decentralized market coupling using net export curves".

У період Сесії відбулася Генеральна Асамблея членів CIGRE. Генеральна Асамблея визначила склад Адміністративної Ради CIGRE, який буде працювати наступні 2 роки. Український національний комітет в Адміністративній Раді CIGRE представляє Бондаренко Ю.М. - Віце-президент, генеральний секретар УНК CIGRE, президент Регіональної Ради CIGRE країн південно-східної Європи (SEERC). Бондаренко Ю.М. обраний в Адміністративну Раду CIGRE на 6-ий дворічний період.
Адміністративна Рада CIGRE обрала нового Президента CIGRE. За підсумками голосування на дворічний термін був обраний Роб Стефен (Rob Stephen), Спеціаліст компанії Eskom, Голова Південноафриканського національного комітету CIGRE. Головним розпорядником фінансів – Мішель Агон (Michel Agone).


10 серпня 2016 року відбулося засідання Президії українського національного комітету CIGRE. Були розглянуті питання щодо участі представників української делегації в роботі 46-ї Сесії CIGRE в м. Париж (Франція), роботи технічних комітетів та зміни в організаційній структурі  Асоціації «СІГРЕ-Україна».  Засідання відбулося під головуванням Президента українського національного комітету CIGRE Светеліка Олександра Дмитровича.
   


9 червня 2016 року - Поздоровляємо Український національний комітет CIGRE та особисто віце-президента Українського національного комітету 
Бондаренка Юрія Миколайовича 
із набуттям статусу президентства в Регіональній Раді країн південно-східної Європи - членів CIGRE!
   
  

7 - 9 червня 2016 року у  м. Порторож, Словенія відбулася Перша регіональна конференція SEERC - Регіональної ради країн південно-східної Європи - членів CIGRE.  

В роботі конференції прийняли участь: 
 - Лазуренко О.П. - д.т.н., проф., декан електроенергетичного факультету НТУ "Харківський політехнічний інститут" із доповіддю на Академічному форумі  
 - Зайченко В.Б. - начальник управління з оперативного керування ДП НЕК "Укренерго" з презентацією розвитку ОЕС України до 2030 р. 
Шабанов П.С. - керівник групи ПАТ "Укргідропроект" із доповіддю  "The electricity market in Ukraine.  Ways for improvement"
Бондаренко Ю.М. - Генеральний директор ТОВ "НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО", член Адміністративної Ради та технічного комітету SEERC
 15 березня 2016 року Громадська організація "Асоціація "СІГРЕ-Україна" святкує  10-річчя! 
Вітаємо членів українського національного комітету з цією подією та зичимо професійних та особистих успіхів! 

Виконавча дирекція 

2 березня 2016 р. на розширеному засіданні президії українського національного комітету було овговорено наступні питання порядку денного: Довідка про роботу українського національного комітету СІГРЕ за попередній період; Плани роботи дослідних (технічних) комітетів українського національного комітету СІГРЕ на 2016 - 2017 рр.; Про підготовку до участі в першій регіональній конференції членів СІГРЕ країн південно-східної Європи (SEERC) в Словенії (м Порторож, 7-9 червня 2016 р). Про підготовку доповідей і презентацій, стендова сесія; Затвердження структури українського національного комітету СІГРЕ, розподіл напрямків діяльності (компетенції) і завдань членів Президії українського національного комітету СІГРЕ і голів дослідних (технічних) комітетів; Про динаміку реєстрації членства в СІГРЕ в 2016 р, реєстрації делегатів 46-ій Сесії СІГРЕ.27.01.2016 г.
 - В рамках проведення Міністерством енергетики та вугільної промисловості України на Придніпровській ТЕС наради керівного складу теплогенеруючих компаній та теплових електростанцій було представлено Міжнародну Раду з великих електричних систем CIGRE та громадську організацію "Асоціація "СІГРЕ-Україна".

16 грудня 2015 відбулося розширене засідання Президії українського національного комітету (УНК) CIGRE. На засіданні розглянуто плани роботи Асоціації "СІГРЕ-Україна" на 2016 рік, у тому числі участь у першій регіональній конференції SEERC, затверджено розмір, порядок оплати членських внесків 2016 року і реєстраційних внесків учасників Сесії CIGRE, затверджено склад координаційних груп українських дослідницьких комітетів CIGRE, представлена до обговорення інформація про балансуючий ринок електроенергії в ОЕС України.( див. протокол засідання )


Представляємо Вашій увазі презентацію виступу на засіданні Президії УНК CIGRE п.  Євдокімова В.А. - Члена Національної комісії, що здійснює державне управління у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) - про необхідність перехідного періоду при впровадженні нової моделі ринку електричної енергії в ОЕС України.

(щоб подивитись презентацію, натисніть на зображеня першого слайду презентації)

21 жовтня 2015 року за спільною ініціативою ДП Національна енергетична компанія "Укренерго" та українського національного комітету CIGRE (ГО "Асоціація" СІГРЕ-Україна") відбулося засідання (круглий стіл) цих організацій


У вересні 2015
 Президентом Українського національного комітету CIGRE і громадської організації "Асоціація" СІГРЕ-Україна "обрано Светеліка Олександра Дмитровича, заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України. Протокол №1 загальних зборів членів Асоціації "СІГРЕ-Україна" від 23/09/2015 р (Див. протокол)Український національний комітет CIGRE інформує Вас про проведення 
7-9 червня 2016 року в м Порторож, Словенія, 
першої енергетичної конференції SEERC - Регіональної Ради CIGRE країн південно-східної Європи.  
Детальна інформація про конференцію - на сторінці сайту Регіональної Ради CIGRE країн південно-східної Європи.  Запрошуємо всіх бажаючих подати до 15 жовтня 2015 тези (анотації) своїх доповідей для участі в конференції. Анотації слід висилати на адресу, вказану в "Запрошенні до подачі доповідей", а також в копії на адресу українського національного комітету CIGRE. Мова конференції - англійська.

Побачили світ перші дві книги з серії "Зелені книги CIGRE" - 
"Аксесуари для екструдованих високовольтних кабелів" 
("Аксесуари для силових кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену")
 і "Повітряні ЛЕП".
Книги є в розпорядженні українського національного комітету CIGRE. Зелені книги "Високовольтне обладнання" (ІК А3), "Підстанції" (ІК В3), "Релейний захист і автоматика" (ІК В5) - у стадії підготовки.


сайт создан компанией веб студия